ข่าวกิจกรรม

 

 

30 พฤษภาคม 2562 -  บจก.บริหารจัดการแก้ไขพลังงานทางเลือก (AEMS) ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือเพื่อร่วมจัดทำโครงการ "พลาสติกเหลือใช้เพื่อคนยากไร้" 

                                                 

 

 

21-22 พฤษภาคม 2562 - บจก.บริหารจัดการแก้ไขพลังงานทางเลือก (AEMS) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมนิทรรศการ BOT Go Green ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมเสวนาเรื่องการลดขยะพลาสติกและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นาย วิรไท สันติประภพ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมที่บูธของ AEMS เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องไพโรไลซิส และ AEMS ได้มีโอกาสรับบริจาคเศษขยะพลาสติกเหลือใช้จากพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการทำลายและแปรรูปให้เป็นน้ำมันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

 

       

 

 19 เมษายน 2562 - AEMS ได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการเรียนรู้เทคโนโลยีไพโรไลซิสด้วยเครื่องไพโรไลซิส ฺBox-Set (TM) ศูนย์สาธิตฯนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับโครงการ   นำร่องการลดขยะพลาสติกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 โดยจะเปิดดำเนินการเป็นร้านกาแฟต้นแบบที่ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจมาจากขยะพลาสติก บริษัทฯคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ต้นเดือนพฤษภาคมนี้     ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ บ.AEMS เพื่อขอดูงานและร่วมสนับสนุนร้านกาแฟได้ที่

 คุณวรรษวรรณ โทร 093 639 4287 หรือติดต่อผ่านอีเมลที่ info@aems.co.th

 

 

ภาพแสดงศูนย์สาธิตการเรียนรู้เทคโนโลยีไพโรไลซิส ของ บ. AEMS