โครงการของเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu122:DataDetail1

 

ดาวน์โหลดBrochureโครงการ

 

 โครงการสร้างอาชีพโดยใช้ขยะพลาสติกในรูปแบบผสมผสาน เป็นโครงการนำร่องของ บริษัท AEMS ร่วมกับ อบต.ทั่วประเทศที่มีความสนใจในการลดขยะพลาสติกของชุมชนพร้อมสร้างรายได้และประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโครงการนี้

 

1. เรียนรู้ประเภทของขยะพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการได้ การจัดการขยะพลาสติก

2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำขยะพลาสติกมาทำให้เป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสที่เป็นลิขสิทธิ์ของ AEMS

3. เรียนรู้การนำขยะพลาสติกไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนและประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง

 

โครงการนี้เหมาะกับ

- ชุมชน อบต.

- หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาของโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 เป็นต้นไป