เกี่ยวกับเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu122:DataDetail1

บริษัท บริหารจัดการแก้ไขพลังงานทางเลือก จำกัด (Alternative Energy Management Solution :AEMS) เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่เป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution Provider) โดยการใช้นวัตกรรมอัจฉริยะเข้ามาจัดการขยะพลาสติกของชุมชนโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีไพโรไลซิสที่ควบคุมด้วยระบบ IoT อัจฉริยะ (Intelligence Internet of Things) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ คือ น้ำมันไพโรไลซิสที่มีคุณภาพเกือบเทียบเท่าน้ำมันดีเซล (Diesel like-Pyrolysis Oil) แก๊ซหุงต้ม ดินคาร์บอน เป็นต้น

 

บริษัทฯของเราประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ระดับ UN และ ทีมงาน R&D และ การตลาดที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบพลังงานอัจฉริยะ และการพัฒนาตลาดในระดับนานาชาติ

 

เราเชื่อว่าธุรกิจของเราไม่เพียงแต่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ประกอบกิจการ แต่เรายังเชื่อว่าธุรกิจเพื่อสังคมของเรานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดลทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 

 

"AEMS เราเปลี่ยนโลกได้"

 

 

Co-Founders